НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Инфо- Јавен повик за членови во секторската група “Жени во рурални средини и претприемништво”

Инфо- Јавен повик за членови во секторската група “Жени во рурални средини и претприемништво”

Здружението на бизнис жени, кое го спроведува проектот „Национална платформа за женско претпримништво”, кофинансиран од Европската Унија, во соработка Фондација за менаџмент и индустриско истражување, Сојуз на Стопански комори на Македонија и Национална федерација на фармери за спроведување на проектните активности, објавува Јавен повик за пријавување на членови кои сакаат да учествуваат во секторска група “Жени во рурални средини и претприемништво” при Националната платформата за женско претприемништво.

Секторската група “Жени во рурални средини и претприемништво”  е оперативна група која ќе се формира во рамки на  на НПЖП.

Повеќе информации во врска со секторската група и начинот на аплицирање ќе најдете на следниот линк.  

 

 
 
 
Проектот е имплементиран од: