НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Конкурс за избор и доделување на HR награди за 2021 година

Конкурс за избор и доделување на HR награди за 2021 година

На наше, а претпоставуваме и на Ваше огромно задоволство, Ве информираме дека Македонската асоцијација за човечки ресурси (МАЧР) следејќи ја воспоставената традиција, и оваа година ќе додели признанија во следниве категории: „HR-Менаџер на годината“, „HR-Практика на годината“ и „Млад HR-ентузијаст на годината“. Целта на овие награди е да се препознаат, признаат, промовираат и да се наградат успесите на најпосветените професионалци и тимови од одделот за управување со човечките ресурси.

Подетални информации околу начинот на номинирање, избор и доделување на наградата „HR-Менаџер на годината за 2021“ можете да најдете на следниов линк: http://mhra.mk/hr-manager-award.nspx

Подетални информации околу начинот на номинирање, избор и доделување на наградата „Млад HR-ентузијаст на годината за 2021“ можете да најдете на следниов линк: http://mhra.mk/mlad-hr-enthusiast.nspx

Подетални информации околу начинот на номинирање, избор и доделување на наградата „HR-Практика на годината за 2021“ можете да најдете на следниов линк: http://mhra.mk/hr-praktika-na-godinata.nspx

Со задоволство Ве повикуваме да Номинирате кандидат и (или) компанија за кои сметате дека направиле значаен придонес во развојот на HR професијата.

Конкурсот е отворен заклучно со 31 март 2022 год.

МАЧР е во очекување на Вашите номинации!

Проектот е имплементиран од: