НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Подршка на женското претприемништво на локално ниво- Секојдневно се потпишува Декларацијата на Националната платформа за женско претприемништво

Подршка на женското претприемништво на локално ниво- Секојдневно се потпишува Декларацијата на Националната платформа за женско претприемништво

Секојдневнно,  Локалните координаторки на Националната платформа за женско претппиемништво од осумте плански региони, потпишуваат Декларација за подршка и унапредување на женското претприемништво. Така деновиве беа потпишани Декларации од  Градоначалник на Општина Градско,  Киро Нацков, од  Градоначалник на Општина Чашка, Горан Стојановски , од Градоначалникот на Општина Василево,  Славе Андонов и од Градоначалникот на Општина Дебарца Зоран Ногачески.

Во Југозападниот регион  чиј центар е Охрид ,со подршка на Општина Охрид веќе се потпишани поголем број Декларации  и назначени од нивна страна координаторки за Проектот со што се прави виситнска патека по која треба да се движи и развива женското претприемништво.

Во Вардарскиот плански регион  со центар во Велес, Декларацијата за поддршка на женското претприемништво беше потпишана од страна на Претседателката на невладината организација „Центар за социјални иновации и локален развој”,  Марија Алчева и од  Претседателката на невладината организација „Организација на жени на општина Велес”, Мирјана Трајков.

Општина Струмица ја потпиша Декларацијата за женско претприемништво во декември но деновиве е донесена Одлука за формирање на Совет за женско претприемништв,о со што ќе има многу повеќе услови за развој  и вклучување на жените од Југоисточниот регион во биснис светот.

Проектот е имплементиран од: