НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА – Јавен Повик за субвенционирање на занаетчии

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА – Јавен Повик за субвенционирање на занаетчии

Министерството за економија објави Јавен Повик за субвенционирање на занаетчии. Повикот е за средства до 100.000 денари а трае до 06.05.2022 година.

Сите потребни информации можете да ги најдете на следниот линк :

https://economy.gov.mk/content/downloads/documents/Oglasi/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B8.pdf

Проектот е имплементиран од: