НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Денеска беше потпишана Декларацијата за подршка и развој на женското претприемништво во Општина Ранковце

Денеска беше потпишана Декларацијата за подршка и развој на женското претприемништво во Општина Ранковце

Денеска во рамки на проширување на активностите на локално ниво, во организација на Координаторката на НПЖП, Дивна Јанкова, во Североисточниот плански регион беше потпишана Декларација за развој и подршка на женското претприемништво во Општина Ранковце.
На средбата на тимот на Националната платформа:  претседателката Валентина Дисоска, координаторката за јакнење на капацитети Емилија Андонова и координаторката на Северноисточниот  Хаб, Дивна Јанкова  со градоначалникот  на Општината,  Борис Спасовски, претставници од општината  како и Советот на општина Ранковце,  покрај потшишувањето на Декларацијата се дискутираше и за потенцијални можности за жените претприемачки и креирање на Совет за женско претприемништво во Општината.
Секако дека самото влегување на женското претприемништво како еден од активностите на Општината, ќе придонесе за подобрување на статусот на жените и нивно економско зајакнување. 

Проектот е имплементиран од: