НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Супер бизнис идеја на млади претприемачки – поддршка на патот кон успехот

Супер бизнис идеја на млади претприемачки – поддршка на патот кон успехот

 

Претпријатието Ambrosia / Амброзија   беше избрано да биде дел од платформата  на Deutsche Telekоm АG, која бара млади со инспиративни приказни кои веќе се креатори на социјални промени и има за цел да ги поддржи. Платформата ќе ни помогне да ја зајакнеме нашата идеа така што ќе ни овозможи финансиска подршка и медиумска покриеност. Амброзија е старт-ап кој цели да прерасне во првиот еко-одржлив кетеринг во Македонија што ќе вработува жени од ранливи групи, изјавија двете млади девојки Симона Василева и Кристина Василева од Неготини. 

Тие навистина имаат инспиративна идеја но за реализацијата  е неопходна  помош и поддршка од заедницата.


Затоа НПЖП ги поддржува младите девојки Симона Василева и Кристина Василева и ја препознава нивната  голема амбиција да направат позитивни промени во нашето општество.

Повеќе за нивниот проект и стартап бизнис може да погледнете ан следниот линк:

https://whatwevalue.telekom.com/en-EU/projects/6wGx1RKFalT5kqzGakJ1nY?fbclid=IwAR32xJmnMHbZnrXiLbwMuT4Ja8yQiwJkgELiyyM2oZT-AKUtgRTpBRYoQ4c

Проектот е имплементиран од: