НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Интервју со Невенка Лонгурова – Гирова, од Фондацијата за развој на локалната заедница -Тематска група “ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ“

Проектот е имплементиран од: