НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава од Емилија Андонова – Форум за дигитална трансформација и нови можности за женско претприемништво

Проектот е имплементиран од: