НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ПРИРАЧНИК-МЕРКИ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ПОСЛЕ КОВИД 19

Проектот е имплементиран од: