НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2022- ИНСПИРАТИВНА ИДНИНА

Проектот е имплементиран од: