НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Настани

Од секоја амбасадорка се очекува да одржи барем еден (1) мотивациски говор во училиште / факултет мотивирајќи ги младите (жени) да започнат кариера во претприемништво. Појавување во ТВ / радио емисии има за цел да обезбеди пошироко опфаќање на главните пораки зад кампањата за амбасадорки, додека подкастите и интервјуата ќе се користат интензивно како дел од мрежата на кампањата.Проектот е имплементиран од: