НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Обука за застапување и политика

Целта на оваа активност е да го поддржи градењето на капацитетите на граѓанските организации за женско претпримништво во темите поврзани со хоризонталната политика. За таа цел, ќе биде развиена програма за застапување и политики што ќе им биде доставена на најмалку 50 учесници.Проектот е имплементиран од: