НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

WEGATE

Што е WEgate?

Растечки и разновиден број на засегнати страни се ангажираат за поддршка на жените претприемачи низ цела Европа. Европската порта за женско претприемништво WEgate е е-платформа лансирана од Европската комисија за поддршка на оваа мрежа.WEgate не е организација како таква. Не обезбедува услуги за поддршка или совет, ниту има комерцијални цели. Тоа е интернет-порта за корисни и инспиративни информации, претежно презентирани преку краток текст за опис и корисни веб-врски.

 Проектот е имплементиран од: