НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Повик за застапување и претставување

Здружението на бизнис жени, кое го спроведува проектот „Национална платформа за женско претпримништво (NPWE)“, кофинансиран од Европската Унија, во соработка Фондација за менаџмент и индустриско истражување, Сојуз на Стопански комори на Македонија и Национална федерација на фармери за спроведување на проектните активности, објавува Јавен повик за ангажирање на експерт за изработка на план за застапување и претставување.
 
Повеќе информации ќе најдете во јавниот повик, на следниот линк


Проектот е имплементиран од: