НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Што е Стартап?

Стартап е компанија што е во почетна фаза на деловно работење. Додека бизнисот не тргне на теренот, стартување често се финансира од неговите основачи и може да се обиде да привлече надворешни инвестиции. Многу извори на финансирање за стартапи вклучуваат семејство и пријатели, ризични финансиери и заеми.
www.investopedia.com


Проектот е имплементиран од: