НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Инфо за тематски групи

Инфо за тематски групи

Почитувани,

Здружението на бизнис жени, кое го спроведува проектот „Национална платформа за женско претпримништво“, кофинансиран од Европската Унија, во соработка Фондација за менаџмент и индустриско истражување, Сојуз на Стопански комори на Македонија и Национална федерација на фармери за спроведување на проектните активности, објавува Јавен повик за пријавување на членови кои сакаат да учествуваат во тематска група “Политики и програми за женско претприемништво” при Националната платформата за женско претприемништво.

Повеќе информации во врска со тематската група и начинот на аплицирање ќе најдете во јавниот повик, на следниот линк https://bit.ly/2XrAc7j  

Проектот е имплементиран од: