НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Тајната на успехот со… Пенка Мукаетова, претприемач

Проектот е имплементиран од: