НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Тајната на успехот со… Фросина Ѓоргиевска, претприемач

Проектот е имплементиран од: