НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ДЕСПИНА ПОПОВСКА СТОЈАНОВ-ЧЛЕН НА ТЕМАТСКА ГРУПА

Проектот е имплементиран од: