НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ВЕСНА ПОПОВСКА – Член на тематската група

Проектот е имплементиран од: