НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Тајната на успехот со Маргарета Мојсовска, млада претприемачка

Проектот е имплементиран од: