НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2021- АНА ХРИСТОВСКА, ДОБИТНИК НА НАГРАДА ЗА НАЈУСПЕШНА ПРЕТПРИЕМАЧКА

Проектот е имплементиран од: