НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2021 – ЗАКЛУЧОЦИ ОД САМИТОТ СО ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО, ВАЛЕНТИНА ДИСОСКА

САМИТ 2021 – ЗАКЛУЧОЦИ ОД САМИТОТ СО ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО, ВАЛЕНТИНА ДИСОСКА

Проектот е имплементиран од: