НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2021- СО ДАНИЦА ЛИЧАНИН БЛАЖЕСКА ЗА СОСТОЈБИТЕ НА ЖЕНИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧКИ КАЈ НАС

Проектот е имплементиран од: