НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2021- ФЛОРИНА ЏИНГОВА НАЈУСПЕШНА МЛАДА ЛИДЕРКА

Проектот е имплементиран од: