НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2021- ЗА ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ЖЕНИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧКИ СО АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВА

Проектот е имплементиран од: