НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2021- Интервју со Габриела Костоска Богоевска извршен директор на Фондација за менаџмент и индустриско истражување

САМИТ 2021- Интервју со Габриела Костоска Богоевска извршен директор на Фондација за менаџмент и индустриско истражување

Проектот е имплементиран од: