НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Самит 2021- Со Александар Целевски консултант за “Жените во руралните средини и претприемништвото“

Самит 2021- Со Александар Целевски консултант за “Жените во руралните средини и претприемништвото“

Проектот е имплементиран од: