НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2021- Со Валентина Тасева за добиената награда “Жена претприемач за 2021“

Проектот е имплементиран од: