НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2021- Со Емилија Андонова за заклучоците од БАРОМЕТАРОТ

Проектот е имплементиран од: