НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2021- Со Сузана Муртези, претприемачка – Сопственик на градинка „Ујет“

Проектот е имплементиран од: