НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

САМИТ 2021 – Со Јасна Пајковска за значењето на добиената награда “Најдобра граѓанска организација-добра практика“

САМИТ 2021 – Со Јасна Пајковска за значењето на добиената награда “Најдобра граѓанска организација-добра практика“

Проектот е имплементиран од: