НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Советодавен одбор – За целите на проектот Национална платформа за женско претприемништво со Валентина Дисоска, претседател

Советодавен одбор – За целите на проектот Национална платформа за женско претприемништво со Валентина Дисоска, претседател

Проектот е имплементиран од: