НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Советодавен одбор- Јасмина КантАрџиева – Потранспарентни информации за жените претприемачи во медиумите

Проектот е имплементиран од: