НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Советодавен одбор- Тамара Јованов Апасиева – Како да се надмине јазот на професиите?

Проектот е имплементиран од: