НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ИВА МАГЛОВСКА е координаторка на Хабот во Северноисточниот плански регион

ИВА МАГЛОВСКА е координаторка на Хабот во Северноисточниот плански регион

Координаторка на Хабот на Националната платформа за женско претприемништво во североисточниот регион е Ива Магловска . Центарот на овој Хаб е Куманово и оттаму ќе се координираат сите активности во следниот период.

 

Таа е дипломиран правник по меѓународни односи и е член на Здружението на жени СИРМА од Куманово со многу годишно искуство во имплементација на проекти за родова еднаквост и човекови права.

 

Ива Магловска  била проект менаџер на проектот “Инклузија на млади со пречки во развој на пазарот на трудот во североисточен регион“, како и претходно искуство со женско претприемништво како локална координаторка на проектот We Make. 

Проектот е имплементиран од: