НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

BOOST: Women Innovators- Europe and Central Asia-ПРИЈАВА

BOOST: Women Innovators- Europe and Central Asia-ПРИЈАВА

 

Преглед за Проектот, 
Во пресрет на СОВИД-19, дигиталната технологија стана спас за милиони ширум светот и погодна алатка за справување со кризата. Но, додека ја прифаќаме дигиталната трансформација и новите технологии за да нè придвижат напред, растечкиот дигитален јаз меѓу половите, влијае на социо-економските можности на жените во широк опсег на полиња - од здравствена заштита и образование до работа и финансиска независност. ПОВИК за жените иноватор е отворен повик за иновативни идеи кои ја користат моќта на технологијата за справување со родовите нееднаквости и ги зајакнуваат можностите за напредување на жените и девојките. Искористувајќи го иновацискиот потенцијал на регионот, заедно, можеме да донесеме социјални промени, да проектираме алтернативни иднини и да ја поставиме основата за нова инклузивна реалност. Покануваме стартапи предводени од жени или жени во сопственост, мали и средни претпријатија, социјални претпријатија, непрофитни и академски институции во Европа и Централна Азија, со иновативни и/или технолошки идеи во четири клучни области: жени и дигитален пристап и употреба, жени во дигиталната економија и STEM, жените во податоците и жените во технолошките иновации. Регионалната програма за забрзување BOOST ќе поддржи 30+ жени, иноватори од цела Европа и Централна Азија со обука, менторство, финансирање, до 10.000 американски долари во грантови или капитал без equity (удел), пристап до инвеститори и многу повеќе, со цел да се преструктуиртаат постоечките организации/деловни модели и да освојат нова скала во нивните социјални влијанија и иновации. Кои земји се вклучени во овој Проект прочитајте тука


Објаснување и правила за учество


Програмата за забрзување на влијанието  на BOOST,започнува со повик за унапредување на родовата еднаквост во Европа и Централна Азија 
BOOST е регионална програма за забрзување за иновации со социјално влијание и објавува нов повик за иновативни идеи кои ја користат моќта на технологијата за поддршка на жените и девојките да напредуваат во дигиталната економија.

Како што дигиталната трансформација и новите технологии нè придвижуваат напред, проширувањето на родовиот дигитален јаз влијае на социо-економските можности на жените во широк опсег на полиња. 
За да се затвори јазот,БООСТ: Жените иноватори ги повикува стартапите предводени од жени, малите и средните претпријатија, социјалните претпријатија, непрофитните или академските институции во Европа и Централна Азија* да поднесат иновации во четири клучни тематски области: жени и дигитален пристап и употреба, жени во дигиталната економија и STEM, жените во податоците и жените кои ги водат технолошките иновации.
 
Крајниот рок за аплицирање за BOOST: Women’s Innovators е 1 март.

Аплицирајте овде: boostimpact.org/challenges/boost-women-innovators.

Подобни земји/територии се следните: Албанија, Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Босна и Херцеговина, Грузија, Казахстан, Косово, Киргистан, 
Северна Македонија, Молдавија, Црна Гора, Србија, Таџикистан, Турција, Туркменистан, Украина, Узбекистан. Контакт информации: Светла Баева, водач за комуникации, тим за иновации, УНДП Европа и Централна Азија Е-пошта: [email protected]


Проектот е имплементиран од: