НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ТАЈНАТА НА УСПЕХОТ СО СТАНКА МАРТИНОВСКА

ТАЈНАТА НА УСПЕХОТ СО СТАНКА МАРТИНОВСКА

Оваа епизода на нашиот видео подкаст е посветена на Станка Мартиновска, сопственичка на Консалтинк компанија “Мани Консалтинг“.

Проектот е имплементиран од: