НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Проектот “ЗАЖени -поврзани со знаење и искуство“ ги спроведува активностите од следната фаза на негова реализација

Проектот “ЗАЖени -поврзани со знаење и искуство“ ги спроведува активностите од следната фаза на негова реализација

Хрватското здружение за туризам и рурален развој „Клуб на членови од село” (Village Members Club) е носител на проектот „Жените – поврзани со знаење и искуство“, кој е (ко) финансиран од Министерството за надворешни и европски работи и уште седум партнерски здруженија од Хрватска. , Босна и Херцеговина , Северна Македонија и Србија.

Овој проект ги зајакнува капацитетите на граѓанските организации, работи на вмрежување и меѓусебна консултација со граѓанските организации, а во рамките на проектот ќе се работи со 200 членови на целната група – жени кои живеат и работат во руралните средини преку обука, менторство и формирање мрежа на рурални жени како систем за поддршка на претприемачки иницијативи за (само)вработување.

Со цел остварување на целите минатата недела  се одржа уште една од низата состаноци преку Зум, на кои присуствуваа претставници од сите партнерски здруженија – ГТФ – Иницијатива за одржлив раст, Академија за женско претприемништво Србија, Здружение на бизнис жени – Северна Македонија , Занаетчиски кластер за ревитализација на старите занаети во Србија, Иницијативата за рурален развој – Србија, Институтот за регионален развој – БиХ и Здружението на деловни жени во БиХ.

На состанокот беа договорени следните конкретни активности за реализација на Проектот во насока на проширување на делувањето и организирање на настани.

Повеќе информации на следниот линк 

https://klubselo.hr/projekti/hrvatska/zazene-povezane-znanjem-i-iskustvom

Проектот е имплементиран од: