НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Регионална конференција за претприемачки во западен балкан на 11 март во тирана

Регионална конференција за претприемачки во западен балкан на 11 март во тирана

Економијата во Западен Балкан има забалежителен прогрес во последните неколку години, вклучувајќи ја и областа на женското претприемништво и економското зајакнување преку вработување и смаовработување.

И покрај предизвиците и бариерите на женското претприемништво, со оглед на тоа дека жените претставуваат половина од популацијата  Западен Балкан се и продуктивен потенцијал на овој регион. Според сознанијата 40% од вработените во Западен Балкан  се жени во основните услужни дејности,  но само околу 23 % имаат постојана работа, и околу 27.5 % се претрпиемачки а само 14,2 %  од најдобрите компании имаат ненаџери за жени.

Предизвиците со женското претприемништво се големи во Западцен Балкан и затоа во Акцискиот план Common Regional Market (CRM)  2021-2024 направен од  лидерите на Западен Балкан, веќе има постојана Агенда за совладување на предизвиците на жените од овој регион.

Затоа и целта на оваа Регионална конференција за претприемачки од Западен Балкан, што на 11 март (петок) ќе се одржи во Тирана е вмрежување на Здруженијата на бизнис жени, кои ќе ги поттикнуваат жените да почнат свој бизнис, да го равзиваат и да се наоѓаат начини за разни партнерства, соработка и заедничко делување.


Проектот е имплементиран од: