НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ТАЈНАТА НА УСПЕХОТ -ЕПИЗОДА СО ФЛОРИНА ЏИНГОВА

ТАЈНАТА НА УСПЕХОТ -ЕПИЗОДА СО ФЛОРИНА ЏИНГОВА

ТАЈНАТА НА УСПЕХОТ – ЕПИЗОДА СО ФЛОРИНА ЏИНГОВА, млада претприемачка добитник на Наградата за најдобра  МЛАДА ЛИДЕРКА на Првиот Самит за женско претприемништво 2021.

Косопственик и менаџер на M3DS Academy

 

Проектот е имплементиран од: