НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ТАЈНАТА НА УСПЕХОТ СО МАРТА ПЕЈОСКА- ДИЗЕЈНЕР КОЈА СВОЈАТА НЕПРЕСУШНА ИНСПИРАЦИЈА ЈА НАОЃА ВО ОХРИД И ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО

ТАЈНАТА НА УСПЕХОТ СО МАРТА ПЕЈОСКА- ДИЗЕЈНЕР КОЈА СВОЈАТА НЕПРЕСУШНА ИНСПИРАЦИЈА ЈА НАОЃА ВО ОХРИД И ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО

Проектот е имплементиран од: