НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Општина Куманово потпиша Декларацијата за подршка и развој на женското претприемништво

Општина Куманово потпиша Декларацијата за подршка и развој на женското претприемништво

Тимот на Националната платформа за женско претприемништво: претседателката Валентина Дисоска, координаторката за јакнење на капацитети Емилија Андонова и координаторката на Северноисточниот  Хаб, Дивна Јанкова, остварија средба во Општина Куманово, на која градоначалникот на Општината, Максим Димитриевски ја потпиша Декларацијата за подршка и развој на женското претприемништво .
На средбата беа присутни и Претседателка на Совет на Општина Куманово  Ивана Ѓорѓиевска, која е и претседателка на Комисија за еднакви можности, како и претставнички од Советот на Општината, а се зборуваше за  можностите за унапредување на условите за развој на женското претприемништво во општината. 
Со ова и најголемата Општина во Северноисточниот плански регион Куманово, се приклучи кон Општините кои и ја дадоа подршката на Националната платформа за женско претприемништво.
Развојот на женското претприемништво е се поприсутна тема и се прават конкретни чекори кон подобрување на условите и поголем економски развој и сигурност на жените – беше една од насоките кои произлегоа од оваа конструктивна средба. 

 

 

 

 

 
Проектот е имплементиран од: