НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Општина Зрновци ја потпиша Декларацијата за подршка и развој на женското претприемништво

Општина Зрновци ја потпиша Декларацијата за подршка и развој на женското претприемништво

Декларацијата за развој и подршка на женското претприемништво и вклучување на младите во активностите на платформата беа клучните насоки на средбата на тимот на НПЖП со градоначалникот на Општина Зрновци Борчо Коцев, на која присуствуваше и  Јасмина Ристова претседател на локалниот младински совет на Зрновци .

Беа дискутирани следните чекори за напредок на претприемништво кај младите и жените во Општината а се утврдија неколку насоки за тоа како да се олесни работата на жените претприемачки, како и да се поттикнат младите преку конкретни мерки и да се организираат средби со инспекторати и договори околу  можностите за полиберални пристапи во работењето како и формирање на совет за жените претприемачки. 

 

Проектот е имплементиран од: