НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Прогресив Академија од Виница со подршка за женското претприемништво

Прогресив Академија од Виница со подршка за женското претприемништво

Поддршка и можности за жените претприемачки во овој регион и  интерес за соработка со невладините организации, беа дел од темите за кои се зборуваше во Прогресив Академија од Виница.

На средбата беше поздравена идејата и вклучување на жените претприемачки во идните активности на НПЖП со целосна  подршка за развој на женското претприемништво, за која Валентина Дисоска, претседател на Националната платформа, посочи дека е важен чекор во конкретните активности од оваа сфера на развој на бизнис секторот кои го раководат или се во сопствеништво на жени.

На средбата во Прогресив Академија присуствува аи Александра Кирилова-генерален менаџер, Маја Цветанова, претставник на Макпрогрес Виница и од тимот на НПЖП,  Емилија Андонова, координаторка за јакнење на капацитети на Проектот,  координаторката од Источниот плански регион, Ирена Мирчовска и Маријана Николова, амбасадорка од Платформата за овој регион.

Проектот е имплементиран од: