НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Поддршката на женското претприемништво е се поголема во Пелагонскиот регион – потпишани Декларации во општините Крушево и Кривогаштани

Поддршката на женското претприемништво е се поголема во Пелагонскиот регион – потпишани Декларации во општините Крушево и Кривогаштани

Оваа недела продолжуваме со добивање на поддршка за женското претприемништво во Пелагонскиот регион.

Декларации за поддршка потпишаа градоначалникот на општина Крушево – г-дин Томе Христоски и градоначалникот на општина Кривогаштани – г-дин Николче Мискоски не информираа Координаторките на Пелагонскиот регион Даниела Цветкоска и Талија Петреска.

 

На средбите во двете Општини бе априсутни и претставнички на Комисиите за еднакви можности  и 

беше презентирана Националната платформа за женско претприемништво, како и понатамошното заедничко планирање и иницијални технички подготовки за претстојни активности на платформата.

Општините во Пелагонискиот регион го препознаваат женското претприемништво како сила која придонесува во развојот на претприемачкиот екосистем и воопшто економијата во земјата и се обврзуваат да ја демонстрираат нивната заложба за подигање на свеста и допринесуваме во креирањето на политиките за значењето на женското претприемништво на национално и локално ниво

Исто така беа дискутирани следните чекори за напредок на претприемништво кај младите и жените во Општината а се утврдија неколку насоки за тоа како да се олесни работата на жените претприемачки.

Проектот е имплементиран од: