НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ ЗА ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА НОВИ И ПОСТОЈНИ СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ ЗА ПОДДРШКА ЗА РАЗВОЈ НА НОВИ И ПОСТОЈНИ СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ПОВИК за доделување грантови за поддршка за развој на нови и постојни социјални претпријатија.

Проектот Поддршка на социјалните претпријатија преку следење на принципот – „Не оставај никој зад себе” објавува ПОВИК за доделување грантови.

Целта на повикот е да поддржи ентитети кои делуваат на претприемачки начин, создават иновативни и неконвенционални решенија за тековните општествени предизвици, креираат вредност за општеството и за сите засегнати страни.


ПОСТАПКА И КРАЕН РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Крајниот рок за доставување на апликациите е 25 јули 2022, до 16.00 часот.

Апликациите треба да се доставуваат во електронска форма на адресата за пријавување.
Деталните информации за повикот, заедно со потребните формулари што треба да се пополнат, може да се преземат во прилогот подолу.


Инфо и на следниот линк:

ПОВИК за доделување грантови за поддршка за развој на нови и постојни социјални претпријатија

 

Проектот е имплементиран од: