НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

ЕМИЛИЈА АНДОНОВА -ФОНДАЦИЈА МИР – РАБОТНА ГРУПА “ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ“

Проектот е имплементиран од: