НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава на Зоран Јанкуловски – Здружение на финансиски работници од Велес – Работна група “ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ“

Изјава на Зоран Јанкуловски – Здружение на финансиски работници од Велес – Работна група “ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ“

Проектот е имплементиран од: