НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Изјава на Љупка Трајаноска од Центар за истражување и креирање на политики – РАБОТНА ГРУПА “ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ“

Изјава на Љупка Трајаноска од Центар за истражување и креирање на политики – РАБОТНА ГРУПА “ПРИСТАП ДО ФИНАНСИИ“

Проектот е имплементиран од: